96-100 Skierniewice

ul. Mszczonowska 65

95-047 Jeżów

ul. Wojska Polskiego 3

Wynagrodzenie

Za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, charakteru sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz złożoności występującego w sprawie zagadnienia prawnego.

Formy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego – wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
  • system wynagrodzenia ryczałtowego – stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
  • wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej ustalane jest indywidualnie z Klientem, zazwyczaj odpowiada stawkom minimalnym określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (DZ.U.2015.1804 z 05.11.2015 r.). W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być także premia za wynik sprawy.
Rodzaj pomocy prawnej
Cena
Porada prawna
od 50 zł zł
Sporządzenie pozwu, pism procesowych, opinii itp.
od 100 zł
Prowadzenie sprawy sądowej przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 500 zł do 1500 zł
od 270 zł
Prowadzenie sprawy sądowej przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1500 zł do 5000 zł
od 900 zł
Prowadzenie sprawy sądowej przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5000 zł do 10000 zł
od 1800 zł
Prowadzenie sprawy sądowej przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10000 zł do 50000 zł
od 3600 zł
Prowadzenie sprawy sądowej przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 50000 zł do 200000 zł
od 5400 zł
Prowadzenie sprawy sądowej przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 200000 zł
od 10800 zł

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego: