Wynagrodzenie

Za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, charakteru sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz złożoności występującego w sprawie zagadnienia prawnego.

Formy rozliczeń:

* system wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;

* system wynagrodzenia ryczałtowego - stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;

* wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej ustalane jest indywidualnie z Klientem, zazwyczaj odpowiada stawkom minimalnym określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być także premia za wynik sprawy.

Przykładowe ceny pomocy prawnej :

1. Porada prawna - od 50 zł

2. Sporządzenie pozwu, pism procesowych, opinii itp. - od 100 zł

3. Prowadzenie sprawy sądowej przy wartości przedmiotu sprawy:

     powyżej 500 zł do 1500 zł – od 180 zł
     powyżej 1500 zł do 5000 zł – od 600 zł
     powyżej 5000 zł do 10000 zł – od 1200 zł
     powyżej 10000 zł do 50000 zł – od 2400 zł
     powyżej 50000 zł do 200000 zł – od 3600 zł
     powyżej 200000 zł – od 7200 zł


Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.