96-100 Skierniewice

ul. Mszczonowska 65

95-047 Jeżów

ul. Wojska Polskiego 3

Prawo gospodarcze i handlowe

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie organizacyjnym, prawnym, podatkowym;
  • tworzenie i rejestracja spółek;
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji w związku z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych;
  • przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego: