Usługi

Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w następujących formach:

* indywidualne porady prawne;
* opinie i analizy pisemne;
* udział w negocjacjach;
* sporządzanie umów, wezwań, pism procesowych i środków zaskarżenia;
* reprezentacja przed sądami, urzędami i instytucjami,
* stała obsługa prawna firm.

Przykładowy zakres usług w zakładkach