96-100 Skierniewice

ul. Mszczonowska 65

95-047 Jeżów

ul. Wojska Polskiego 3

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

  • opiniowanie umów o pracę;
  • obrona praw pracowniczych;
  • spory przed sądem pracy;
  • odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego: