96-100 Skierniewice

ul. Mszczonowska 65

95-047 Jeżów

ul. Wojska Polskiego 3

Prawo cywilne

  • odszkodowania i zadośćuczynienia (zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych w imieniu Klienta, negocjowanie ze sprawcami i zakładami ubezpieczeń wysokości świadczeń, reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym);
  • sporządzanie umów;
  • roszczenia z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów;
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • ochrona własności i posiadania;
  • podział majątku i zniesienie współwłasności; zasiedzenie;
  • odwołanie darowizny;

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego: