96-100 Skierniewice

ul. Mszczonowska 65

95-047 Jeżów

ul. Wojska Polskiego 3

Prawo administracyjne

  • reprezentacja stron przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia w toku postępowania administracyjnego;
  • reprezentowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego: