96-100 Skierniewice

ul. Mszczonowska 65

95-047 Jeżów

ul. Wojska Polskiego 3

Prawo karne

  • obrona w sprawach o przestępstwa
    i wykroczenia;
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego: