Prawo podatkowe


* zastępstwo przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych i egzekucyjnych;

* sporządzanie odwołań i skarg od decyzji podatkowych.