Prawo cywilne


* odszkodowania i zadośćuczynienia (zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych w imieniu Klienta, negocjowanie ze sprawcami i zakładami ubezpieczeń wysokości świadczeń, reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym);

* sporządzanie umów;

* roszczenia z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów;

* regulowanie stanu prawnego nieruchomości;

* ochrona własności i posiadania;

* podział majątku i zniesienie współwłasności; zasiedzenie;

* odwołanie darowizny;