Prawo rodzinne


* rozwody, separacje;

* podziały majątku małżeńskiego;

* roszczenia alimentacyjne;

* odpowiedzialność za długi małżonków;

* wykonywanie władzy rodzicielskiej;

* ustalenie pochodzenie dziecka.