Prawo pracy i ubezpieczenia społ.


* opiniowanie umów o pracę;

* obrona praw pracowniczych;

* spory przed sądem pracy;

* odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.