Prawo karne


* obrona w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia ;

* reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym.