Prawo gospodarcze i handlowe


* doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie organizacyjnym, prawnym, podatkowym;

* tworzenie i rejestracja spółek;

* uzyskiwanie zezwoleń i koncesji w związku z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;

* obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych;

* przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności.